Safety Health & Environment Solutions: uw preventieadviseur regio Berchem

SHES staat voor Safety Health & Environment Solutions. Dit wil zeggen dat wij verschillende diensten aanbieden die bedrijven in de chemische sector, KMO’s en grote ondernemingen helpen met hun welzijnsbeleid. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid.

Onze werking

SHES stelt veiligheidscoördinatoren en preventieadviseurs regio Berchem ter beschikking die u begeleiden bij de arbeidswetgeving en de veiligheidscoördinatie in de petrochemische industrie en de bouw. Daarbovenop biedt SHES administratieve ondersteuning aan om het welzijnsbeleid van uw bedrijf soepel te laten verlopen.

Dit houdt o.a. de veiligheidscoördinatie tijdens het ontwerp en de verwijzenlijking van bouwprojecten in. Verder kan SHES eveneens preventieadviseurs die instaan voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne met een opleiding niveau 1, 2 of 3 tewerkstellen in uw onderneming. U kunt ook beroep doen op onze ervaren project freelancers.

Contact opnemen

SHES is samen met haar medewerkers de betrouwbare partner voor uw onderneming.
Onze vele klanten getuigen van een excellente service.
SHES is de expert in veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid, dus contacteer ons nog vandaag!

Back to Top